Solhøgda byggetrinn 3

Inge Krokanns veg

Sørlia 95

2-Mannsbolig Lensmann Flifletsv. 4

Johan Hirsch veg 16, 18 og 20