Skip to main content

Om oss

Knut Strandenes / E-post: knut@ersgaard.no / Tel: 976 71 880

Knut Strandenes er utdannet som bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole, nå OsloMET, i 1980.

Etter endt utdannelse ble han ansatt i Siv.ing. Elliot Strømme AS i Oslo, et rådgivende ingeniørfirma med hovedkontor i Oslo. Etter to år i Oslo ba han om å bli overført til Strømmes Lillehammerkontor. Her arbeidet Strandenes et par år før han begynte i Lillehammer næringsselskap AS, hvor han hadde ansvar for tilrettelegging og opparbeidelse av bolig- og næringsarealer i Lillehammer kommune. Etter en kort retur til Siv.ing. Elliot Strømme AS ble Strandenes ansatt som disponent i LOBB – Lillehammer og Omegns Boligbyggelag – som leder av boligbyggelagets samlede virksomhet. Her var det særlig boligbygging som ble Strandenes arbeidsfelt. Strandenes var LOBBs leder i 14 år. Etter dette opprettet Strandenes selskapet MjøsProsjekt AS sammen med entreprenørselskapet MjøsBygg AS, hvor han i tre år arbeidet som daglig leder.

Etter dette har Strandenes arbeidet som selvstendig næringsdrivende i forskjellige selskaper. Strandenes har eksamen i økonomi, administrasjon og ledelse fra BI i Oslo og på Gjøvik. Han har også eksamen fra HiL, nå HINN, i ledelse av små og mellomstore bedrifter. Videre har Strandenes diverse kurs i anleggsteknikk, byggeteknikk, administrasjon, arealplanlegging, feltutbygging m.m.

I sin tid i LOBB ledet Strandenes både planleggingen og byggingen av bl.a. den permanente deltagerlandsbyen i Skårsetlia. Den består av 127 boligenheter med et samlet boligareal på over 12.000 m2. Strandenes var også prosjektleder for utbyggingen av Smestadmoen Næringspark med sine 7.800 m2 næringsareal.

Til sammen har Strandenes ledet arbeidet med utbygging av ca. 800 boligenheter i Lillehammer-området – fra den spede start til den ferdige bolig.

Werner Forr Nystuen / E-post: werner@ersgaard.no / Tel: 917 31 199

Werner Forr Nystuen, opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men har vært bosatt på Lillehammer i en årrekke. Nystuen studerte juss i Oslo og ble cand. jur. i 1981. Etter å ha arbeidet noen år i det offentlige, bl.a. som dommerfullmektig, har han drevet advokatvirksomhet på Lillehammer siden høsten 1986 og frem til dags dato.

Nystuen er medeier i Advokatfirmaet Nystuen | Bøen AS. Som advokat har Nystuen arbeidet mye med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom, herunder alminnelig entrepriserett, utbygningsavtaler, tvister i henhold til avhendingsloven, bustadoppføringsloven, forbrukerjuss m.m.

Nystuen har også arbeidet med utvikling av fast eiendom de siste 10 årene. I denne sammenheng har han arbeidet fast sammen med partner/ingeniør Knut Strandenes.

For tiden arbeider Nystuen og Strandenes med utvikling av ca 175 boenheter.