Solhøgda ligger flott til på åsryggen øst for byen. Her har alle en formidabel utsikt over Lillehammer by, Lågendeltaet og Gausdalsskaret.

Solhøda består av tre byggetrinn. Byggetrinn 1 og 2 har begge 25 leiligheter, til sammen 50 leiligheter. Alle er solgt og innflyttet.

Byggetrinn 3, som omfatter 21 leiligheter, ligger ute for salg. Slik det nå ser ut vil byggingen kunne starte i løpet av våren 2019. Ferdigstillelse vil da være sommeren 2020.

Solhøgdaprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tre parter hvor vår eierandel er 40 %.