Under utvikling

Ersgaard Framnes ligger langs Østre Toten vei, mot grensen til Østre Toten.
Her arbeides det med regulering av et område på ca. 15 daa.
Planen er å bygge forskjellig typer boliger i størrelse fra små, rasjonelle leiligheter på 35-40 m2 BRA og til romslige fireroms familieleiligheter opp mot 80 m2 BRA.
Vi regner med at reguleringen er ferdig i løpet av første halvår i 2022.
Detaljplanlegging av boligfeltene og godkjenning av disse i andre halvår av 2022.
Salget vil kunne starte første halvår av 2023 og bygging av første byggetrinn våren/sommeren 2023.
Feltet er så stort at det sannsynligvis må deles opp i tre byggetrinn.
Info om prosjektet blir fortløpende lagt ut her. Er du interessert? Ta kontakt med oss.

Meld interesse