Ersgaard Skogen Sør vil bestå av to eller tre eneboliger tilsvarende de som bygges i Inge Krokansvei.

Området er byggeklart, men ettersom det går en bekk over byggeområdet må den flomutredes.

Dette tar dessverre noe lengere tid enn forutsatt.

Vi antar at vi kan rammesøke to-tre eneboliger i løpet av 2021 og at disse blir godkjent i første halvår av 2022.

Om en av eneboligene selges så starter vi byggingen. Håpet er at byggingen kan starte i andre halvår i 2022.