Øvre Ersgaard ligger på oversiden av Ersgaard-prosjektet. Adkomsten vil bli opp Nordseterveien, svinge av i Lysgårdsveien og opp til venstre og forbi det som kalles Ersgaard III.

Her planlegges leiligheter på 81 og 67 m2 i fem firemannsboliger. Parkering i underetasje.

Boligene vil få pulttak. Ellers med samme kvalitet og leveranse som for Vaskeriet 2. Forskjellen er at her vil det bli jordvarme i stedet for fjernvarme.

Salgsstart er planlagt høsten 2019 med byggestart våren/sommeren 2020.