Det gjenstår fortsatt to eneboligtomter på Ersgaard som skal bygges ut. Før alt er klart til det må det til en justering av grensen mellom formålet næring og bolig. Dette er i prosess og vil ventelig være klart i løpet av våren 2019.

Utsikten for eneboligene vil bli tilsvarende som for blokkene – d.v.s. aldeles fabelaktig.